Home / Thi Bằng Lái Xe Máy / Mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại Bắc Ninh

Mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại Bắc Ninh

MẸO HỌC LÝ THUYẾT THI BẰNG LÁI XE MÁY A1 TẠI BẮC NINH

Phần Lý thuyết ôn tập gồm 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 được chia ra làm 3 phần: Biển báo, Lý thuyết, Sa Hình. Và mỗi phần này lại có những mẹo riêng để làm bài, chúng ta sẽ đi từng phần nhé!

Sau khi học xong thì hãy mang hồ sơ bằng lái xe đến Trung tâm thi bằng lái xe Bắc Ninh để tham gia thi bằng lái xe A1 nhanh chóng nhé

Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Ninh

146 Hoàng Hoa Thám – Tp Bắc Ninh  Hotline:

Giang Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh Hotline: 0352.730.675 hoặc 0387.364.861

Lãm Làng – Vân Dương – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh Hotline: 0912.936.323

Dương Húc – Đại Đồng – Tiên Du – Bắc Ninh Hotline: 0332.888.001 hoặc 0326.803.863

I, PHẦN BIỂN BÁO

1.Học thuộc những biển sau đây:

Chú ý:

Biển cấm rẽ trái : Cấm cả quay đầu.

Biển cấm quay đầu: Được rẽ trái.

Áp dụng điều trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 11 đề 4:

Câu 15 đề 4:

Câu 16 đề 6:

2.Các biển là đáp án đúng (nhìn thấy biển là khoanh luôn)

Ví dụ, khi các bạn gặp các câu hỏi sau, thì chọn ngay đáp án đúng được luôn.

Câu 11 đề 1: Biển nào báo hiệu “hết đoạn đường ưu tiên” ?

 

Câu 14 đề 2: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Câu 12 đề 3: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nan?

Câu 11 đề 8: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

II, PHẦN LÝ THUYẾT

  1. Câu hỏi liên quan đến KHÁI NIỆM :

Những câu hỏi về “khái niệm” hoặc “ hiểu như thế nào là đúng” thì có các từ trong ngoặc kép “…” ở đề bài thì để ý những từ sau:

+ Vạch – Phố – Dải – Phần : Chọn đáp án (1).

(Vạch trong “Vạch kẻ đường” , Phố trong “Đường phố” , Dải trong “Dải phân cách”, Phần trong “Phần đường xe chạy” )

+ Làn – Tiên – Giới : Chọn đáp án (2).

(Làn trong “Làn đường” , Tiên trong ” Đường ưu tiên” , Giới trong “Phương tiện giao thông cơ giới” )

+ Khái niệm “ đường bộ”, “văn hóa giao thông” : Chọn đáp án (1) + (2).

+ Khái niệm “Người điều khiển giao thông” : Chọn đáp án (2) + (3).

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 1 đề 1: Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 1 đề 2: Vạch kẻ đường được hiểu thế nào là đúng?

Câu 2 đề 2: Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 2 đề 3: Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Câu 1 đề 4: Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 2 đề 4: Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 9 đề 4: Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 1 đề 5: Khái niệm “đường phố: được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 1 đề 6: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 1 đề 8: Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng?

  1. Những câu luôn nằm trong ĐÁP ÁN ĐÚNG:

Trong đáp án chứa những cụm từ sau , thì chọn luôn đáp án đó:

+ Bị nghiêm cấm.

+ Không được……. (không được phép, không được quay đầu).

+ UBND cấp tỉnh.

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 3 đề 4:

Câu 5 đề 4:

Câu 2 đề 5:

Câu 4 đề 5:

Câu 6 đề 7:

Câu 5 đề 8:

  1. Câu hỏi về NỒNG ĐỘ CỒN:

Những câu hỏi về NỒNG ĐỘ CỒN, mà đề bài nhắc đến:

+ Mô tô : thì chọn đáp án (1).

+ Ô tô : thì chọn đáp án (2).

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 5 đề 1:

Câu 3 đề 2:

Câu 3 đề 3:

  1. Câu hỏi về HÀNH VI:

Những câu hỏi về HÀNH VI mà:

+ Có 2 đáp án: Chọn cả (1) và (2).

+ Có 4 đáp án: Đọc hiểu.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án  đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 3 đề 1:

Câu 2 đề 6:

Câu 10 đề 6:

  1. Câu hỏi về HIỆU LỆNH CSGT:

Khi câu hỏi có nhắc đến HIỆU LỆNH của người điều khiển giao thông:

+ Giơ: chọn đáp án (2).

+ Giang: chọn đáp án (1).

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 5 đề 3:

Câu 4 đề 4:

Câu 10 đề 4:

  1. Câu hỏi về VÒNG XUYẾN :

 báo hiệu đi theo vòng xuyến >>nhường bên tay TRÁI

Không có báo hiệu đi theo vòng xuyến >> nhường bên tay PHẢI

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 6 đề 1:

Câu 7 đề 3:

  1. Câu hỏi về ĐƯỜNG CAO TỐC:

+ Vào đường cao tốc : Chọn đáp án (1) + (3).

+ Ra đường cao tốc : Chọn đáp án (1).

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 7 đề 6:

Câu 8 đề 7:

  1. Câu hỏi về ĐÔNG DÂN CƯ:

+  Đề bài không có số: chọn đáp án (2)

+ Đề bài có số: chọn đáp án có từ “xe gắn máy” ở cuối đáp án.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 10 đề 2:

Câu 10 đề 3:

Câu 10 đề 8:

  1. Câu hỏi liên quan đến LÀN ĐƯỜNG

Những câu hỏi liên quan đến LÀN ĐƯỜNG, ta sẽ dựa vào độ dài đáp án:

+ 3 đáp án có độ dài ngang nhau : chọn đáp án (2).

+ 2 đáp án dài, 1 đáp án ngắn: chọn 2 đáp án dài.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 7 đề 1:

Câu 6 đề 3:

Câu 3 đề 8:

  1. Câu hỏi liên quan đến CON SỐ:

Các đáp án đúng: 5m, 5 năm, 18 tuổi, 40km/h, nhỏ hơn 70km/h.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 10 đề 1:

Câu 9 đề 2:

Câu 6 đề 4:

Câu 8 đề 4:

Câu 9 đề 8:

III, PHẦN SA HÌNH

1. Thứ tự đi phần sa hình:

Thứ 1: Xe nào vào nơi giao nhau đi trước.

Thứ 2: Xe ưu tiên đi trước: Quân sự, công an, cứu thương…

Thứ 3: Xe nào đi trên đường ưu tiên thì được đi trước.

Thứ 4: Xe bên phải không vướng đi trước.

Thứ 5: Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.

Áp dụng quy tắc trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 13 đề 6: 

Mặc dù có xe ưu tiên là XE CỨU THƯƠNG, nhưng XE LAM đã đi vào nơi giao nhau rồi, nên XE LAM đi trước, chọn luôn đáp án (1)

Câu 19 đề 2: 

Thứ tự xe ưu tiên: Xe quân sự, xe công an…. nên chọn luôn đáp án (2).

Câu 20 đề 5:

Xe tải với xe mô tô đang đi trên đường ưu tiên nên được đi trước. Trong đó, xe tải đi thẳng, xe mô tô rẽ trái => Xe tải sẽ được đi trước. Xong đến xe mô tô. Chọn ngay được đáp án số 2.

2. XE CON LUÔN ĐÚNG: tức là xe con là từ khóa, xe con luôn chấp hành đúng quy tắc giao thông.

+ Khi đề bài hỏi xe nào được quyền đi trước, xe nào chấp hành đúng luật giao thông =>>> Chọn đáp án có xe con.

+ Khi đề bài hỏi xe nào vi phạm quy tắc giao thông =>> Chọn đáp án không có xe con (Vì xe con luôn đúng).

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 18 đề 3:

Câu 17 đề 4:

Câu 19 đề 6:

Câu 20 đề 6:

3. Có hình CSGT hoặc VÒNG TRÒN hoặc VÒNG XUYẾN: Chọn đáp án số 3.

Trong phần sa hình, câu nào xuất hiện hình CSGT hoặc VÒNG TRÒN, hoặc VÒNG XUYẾN thì chọn luôn đáp án số 3.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 19 đề 3:

Câu 17 đề 6:

Câu 18 đề 6:

Câu 18 đề 7:

Câu 19 đề 8:

4. ĐẾM SỐ XE : Trong phần sa hình , trong hình chỉ có mỗi xe không, không có biển , không có đèn gì cả, thì ĐẾM SỐ XE CHỌN ĐÁP ÁN: Có 3 xe chọn đáp án 3, 4 xe chọn đáp án 4.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 16 đề 2:

Câu 20 đề 3:

5. Có mũi tên màu đỏ: đếm ngã – 1 =>> ra đáp án

Có 3 ngã thì đáp án 2, có 4 ngã thì đáp án 3.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 18 đề 2:

Câu 18 đề 4:

6. Có chữ Xe con (E) và “Xe xích lô” : chọn đáp án đúng luôn.

Áp dụng mẹo trên, chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây:

Câu 20 đề 2:

Câu 16 đề 4:

Câu 18 đề 8:

CHÚC CÁC HỌC VIÊN ÔN THI TỐT !!!

 

 

 

 

 

 

About admin

Check Also

Thi bằng lái xe máy A1 ở Lương Tài Bắc Ninh

Quy trình thi bằng lái xe máy A1 ở Lương Tài – Bắc Ninh 2020

Bạn đang có nhu cầu Thi bằng lái xe máy A1 ở Lương Tài - Bắc Ninh mà chưa biết quy trình thi như thế nào, thủ tục ra sao, đừng lo hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *